اتاق های بازرگانی در تدوین برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشند

به گزارش مجله سرگرمی و تفریحی، نشست رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران، دبیرکل و معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران با رئیس و هیات نمایندگان اتاق کرمان به صورت آنلاین برگزار گردید.

اتاق های بازرگانی در تدوین برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشند

در ابتدای این نشست سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان با اشاره به استراتژی این اتاق در دوره جدید، گفت؛ قرار است این استراتژی ارتقا دهنده صندلی و اثرگذاری اتاق کرمان نسبت به قبل باشد. برای اثرگذاری باید حرف ها و سخن ها متکی بر گفته و تحقیق کارشناسی باشد. برای همین در اتاق کرمان سعی بر این بوده که اندیشکده های راه اندازی گردد و هیچ موضوعی در اتاق کرمان مطرح نمی گردد مگر اینکه نظر کارشناسی درباره آن اخذشده باشد.

طبیب زاده اضافه کرد: تقویت تشکل های بخش خصوصی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حضور در کمیته ها و جلسه های تخصصی به پشتوانه کارشناسی احتیاج دارد و اتاق کرمان برای حضور در این نشست ها حتماً از این امکان استفاده می نماید.

او تأکید کرد: که اقتصاد ایران و اقتصاد بخش خصوصی در گردنه سختی گرفتار شده و باید با یاری هم از این راستا عبور کنیم؛ البته بعضی می خواهند صندلی اتاق های بازرگانی را تضعیف نمایند و باید برای جلوگیری از این شرایط تدبیر گردد.

طبیب زاده به پنجره واحد الکترونیکی اشاره نمود که در اتاق کرمان راه اندازی شده و می تواند الگوی خوبی در سراسر کشور باشد.

طبیب زاده همچنین به مسئولیت های اجتماعی اتاق کرمان از مدرسه سازی تا یاری به مردم و بیمارستان ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره نمود و گفت اتاق کرمان گام های خوبی در این زمینه برداشته است.

جلیل کاربخش دومین نفری بود که از مسائل و مسائل فعالان مالی در حوزه قوانین مالیاتی گفت. با حضور در جلسه های متعدد کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی درباره قانون مالیات مستقیم و مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد اصلاحی داشته ایم که موردتوجه قرار نگرفته است. البته نظر کمیسیون کار، مالیات و تأمین اجتماعی نظر خود را به مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده است و تعامل در این حوزه خوب بوده ولی درنهایت این نظر و پیشنهاد موردتوجه نبوده است.

عباس جمالبارزی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در ادامه نشست از ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط مستمر کسب وکار گفت که باید در عمل مورد توجه قرار گیرد. موضوع توجه به مسئولیت اجتماعی تأکید بعدی او بود و اینکه باید خلأ مشاورهای تخصصی در حوزه کسب وکار، موضوعات جاری بنگاه ها، تأمین اجتماعی، مالیات، قوانین کار، در معاونت کسب وکار موردتوجه قرار گیرد تا بتوان در شرایط سخت به بنگاه های مالی یاری کند. البته ما در اتاق کرمان به صورت آنلاین در این موضوع ها مشاوره هایی ارائه می دهیم.

بعد از آن علی نقوی دیگر عضو اتاق کرمان از طرح اتاق کرمان برای توسعه سواحل مکران گفت و اینکه در این طرح به ضرورت ایجاد انبار با توجه به محدودیت بندر شهید رجایی تأکید شده است. برای تقویت حضور بخش خصوصی در این حوزه سند جامع توسعه راهبردی منطقه چابهار تهیه شده است و امیدواریم به یاری هم بتوانیم در این حوزه حضور جدی داشته باشم.

بعد از آن آرش علوی و محسن ضرابی دو عضو اتاق کرمان از مسائل و مسائل حوزه بخش خصوصی گفتند و ابراهیم علوی از استمهال وام های بنگاه های گفت.

در ادامه این نشست حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران از کارهای و کوشش های اتاق کرمان تقدیر کرد و گفت بعضی از بندهای پیشنهادی ده گانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه کوشش و پژوهش های اتاق کرمان بوده است.

او ادامه داده: پشتیبانی از دولت الکترونیک در ایران کار ارزشمندی است که اتاق کرمان در دستور کار دارد و در بعضی جاها این می تواند مور الگوبرداری قرار گیرد. در حوزه مکران و توسعه چابهار اتاق ایران هم آمده همراهی و همکاری است.

محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران طرح پنجره واحد الکترونیکی اتاق کرمان را کار ارزشمندی دانسته و گفت که ما می توانیم از این طرح ها در سطح کشور الگوبرداری کنیم.

بعد از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به تأثیرگذاری در صحنه مالی کشور و نوع تعامل اتاق کرمان در سطوح متعدد تصمیم گیری اشاره نمود و گفت کرمان درمجموع مسائل مملکت به طور تاریخی اثرگذار است. اگر قرار باشد که ارزیابی انجام گردد دو مشخصه قابل توجه در کرمان وجود دارد و آن نجابت و صداقت است؛ این دو صفت مربوط به امروز و دیروز هم نیست. این دو مشخصه هرجایی وجود داشته باشد فرایند حرکت به سوی تعالی برقرار است و کرمان چنین است.

شافعی با اشاره به وجهه تمایز اتاق کرمان و بعضی از اتاق های بازرگانی، گفت: سطح هیات نمایندگان اتاق کرمان سطح همواری است. اختلاف سطح در میان اعضای اتاق کرمان کمتر است. ما در بعضی از استان ها شاهد هستیم که بعضی از اعضای اتاق ها تفاوت جدی در حوزه کسب وکار، دانش و سواد مالی باهم دارند. این افراد به راحتی نمی توانند کار در کنار هم نمایند ولی در کرمان شرایط متعادل و خوب است.

رئیس مجلس بخش خصوصی به حضور و تأثیرگذاری اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان در سطوح ملی در کمیته ارزی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق مشترک بازرگانی اشاره نمود و از مسئولیت اجتماعی اتاق کرمان گفت. بازار کرمان و بازاری های قدیمی کرمان را از مسائل دردناک در طول راستا تاریخ دور داشته اند و این یک نقطه افتخار تاریخی است.

شافعی ادامه داد: برای اتاق ایران گزارش های متعدد مالی ارسال می گردد که بعضی از این گزارش های شرایط مطلوبی ندارد؛ اما بعضی از این گزارش ها پژوهشی و جدی هستند و ما متوجه سطح کارهای پژوهشی اتاق کرمان نسبت به بعضی از اتاق ها هستیم.

شافعی توضیح داد: بعضی راجع به کارهایی که وزیر جدید صنعت در حوزه بخش خصوصی انجام داده، نکاتی مطرح می نمایند یا مخالفت هایی را انجام می دهند، ما باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت کنیم و اگر زمانی انتقادهایی داشتیم حتماً مطرح کنیم؛ حتماً او هم قبول خواهد نمود. ما در طول این مدت مسائل زیادی در حوزه ارز داشتیم ولی امیدواریم بعد از این راه هموار گردد و ما همان 10 خواسته را داریم که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تأکید بوده است. ما این 10 مورد را پیگیری می کنیم و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم قول همکاری داده است.

او با تاکید بر لزوم تعامل با دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه در مباحث مالی اخیر، گفت از طرفی این نهادها اصرار دارند که فراوری نباید تعطیل گردد ولی از طرفی اگر مدیر بر اساس شرایط روز بخواهد تصمیم بگیرد، و قانون قابل تفسیر باشد، جسارت تصمیم گیری را ندارد؛ ما سعی می کنیم به تعامل با این نهادها ادامه دهیم و امیدواریم که نتیجه مثبتی بگیریم.

شافعی از نحوه تعامل مجلس و دولت با بخش خصوصی انتقاد کرد که گاهی جلسه هایی که برگزار می گردد گاهی چند ساعت قبل به بخش خصوصی اطلاع می دهند و امیدواریم این موضوع اصلاح گردد و به نظر و نگاه بخش خصوصی توجه گردد.

او درباره استمهال بدهی ها گفت که این موضوع را باید در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کنیم و اتاق کرمان هم یاری کند که این موضوع و ماده 28 قانون فضای کسب وکار اجرایی گردد.

شافعی همچنین اظهار کرد: اعضای اتاق کرمان می توانند در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران حضور داشته باشند و این حضورها برای اتاق ایران و بخش خصوصی غنیمتی خواهد بود.

او به صندلی اتاق مشترک ایران و عمان هم اشاره نمود که این اتاق صندلی خوبی در اقتصاد کشور دارد و گفت که ما بدون توجه به مسائل بیرونی و ملی نمی توانیم در استان های خود توسعه یابیم و یا اقتصاد پررونقی داشته باشیم و اگر قرار باشد عمیق نگاه کنیم مسائل ملی بر مسائل منطقه ای و استانی اثرگذار است. ما خواسته ای که از همه اتاق های بازرگانی داریم این است که باید سعی نمایند در مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشند، پیشنهادها و نظرهای خود را ارائه دهند و ما هم سعی می کنیم که این نظرات درنهایت مورد توجه قرار گیرد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 23 آذر 1399 بروزرسانی: 23 آذر 1399 گردآورنده: teroll.ir شناسه مطلب: 1371

به "اتاق های بازرگانی در تدوین برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اتاق های بازرگانی در تدوین برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید