کاراته

افسانه باقری: بعد از مسابقات چین دقیق تر می توان در مورد کسب سهمیه المپیک صحبت کرد، نتایج خوبی در ترکیه کسب کردیم

نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته گفت: قطعا بعد از مسابقات لیگ برتر چین می توان دقیق تر در مورد کسب سهمیه المپیک صحبت کرد.

30 تیر 1398

آشوری: فدراسیون کاراته را بدون ریالی بدهی تحویل می دهم، برای دریافت پول پشت در اتاق داورزنی یا صالحی امیری نرفتم

دبیر فدراسیون کاراته گفت: در این مدت برای دریافت پول پشت در اتاق داورزنی یا صالحی امیری نرفتم، حقوق کادر فنی و قهرمانان هر چند ناچیز پرداخت شد.

5 تیر 1398