شمشیربازی

صعود دو سابریست ایران در رنکینگ جهانی، عابدینی ورهبری سقوط کردند

دو سابریست ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی صعود کردند اما کاپیتان تیم ملی سقوط کرد.

6 اردیبهشت 1399

شمشیربازی قهرمانی کشور، زنجان قهرمان اپه تیمی مردان شد

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور با قهرمانی تیم زنجان در اسلحه اپه به سرانجام رسید.

16 فروردین 1398